Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleńministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r.,poz. 625)
Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rolniczy handel detaliczny - informacje podstawowe POBIERZ. pdf
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w I kwartale 2017 r. Teraz zainteresowani zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe. Przyznane limity dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych
Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz przemiany na obszarach wiejskich, to podstawa do dyskusji o zmianach w ustroju rolnym w Polsce.
Strona 4 z 17