ARiMR przypomina, że do 15 października 2016 r. producenci mleka, świń, owoców i warzyw mogą składać wnioski o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć:
piątek, 07 październik 2016 17:01

Refundacja środków na zakup mat dezynfekcyjnych

Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF), w określonych powiatach woj. podlaskiego w latach 2015 - 2018 wdrożony został program bioasekuracji. W związku z tym, rolnicy z tego regionu, którzy zdecydowali się hodować w swoich gospodarstwach trzodę chlewną zobowiązani byli do wprowadzenia pewnych zabezpieczeń, tak, aby chronić swoje stada przed tą chorobą. 
piątek, 07 październik 2016 16:59

Program "Rodzina 500 plus"

Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce 1 kwietnia tego roku, a od przyszłego roku ogólna kwota wsparcia z tego programu wyniesie 23 mld zł, z czego 11 mld zł jest adresowane do rodzin zamieszkujących obszary wiejskie.
piątek, 07 październik 2016 16:57

Płatności bezpośrednie w 2016 r.

W 2016 r. w ramach systemu wsparcia bezpośredniego stosowane są te same rodzaje płatności, które były realizowane w 2015 r., tj.:
30 listopada 2016 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników) w związku z zakończeniem IX kadencji tej Rady przypadającej na dzień 31 grudnia 2016 r. Komunikat w tej sprawie ogłosił Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komunikacie nr 1 z dnia 12 września 2016 r., zamieszczonym w BIP KRUS w zakładce Rada Rolników.  
poniedziałek, 26 wrzesień 2016 06:55

Zmiany w płatnościach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w dniu 30 września 2016 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.
ARiMR wzywa rolników, posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt, aby w terminie do 5 października  2016 r. zgłosili się do biura powiatowego Agencji w celu:
Strona 8 z 16