W terminie 1 - 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przeprowadziła pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogły starać się zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. W Oddziałach Regionalnych ARiMR zarejestrowano 834 wnioski na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł. 
Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 4 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny.  
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że od godz. 18.00 dnia 13.08.2016 roku do godz. 18.00 dnia 14.08.2016 roku nie odnotowano ani podejrzenia, anikolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.
Ministerstwo Rolnictwa opublikowało dane dotyczące handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Informacja zawiera dane o eksporcie i imporcie, oraz inne ważne szczegóły dotyczące handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi.
Od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". W środę opublikowane zostało ogłoszenie prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniela Obajtka w tej sprawie. 
ARiMR przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku mija termin na składanie Oświadczeń o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. 
poniedziałek, 08 sierpień 2016 08:26

Pismo do prezesa KRUS

Dotyczy: składki za trzeci kwartał Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Strona 10 z 16